Övriga HR-tjänster

Adelej är ett företag som är specialiserat på människor. Att vi kan vårt yrke ordentligt är en förutsättning, inte bara för bemannings- och rekryteringsverksamheten utan inom allt som har med HR (Human Resources) att göra. Våra konsulter har en lång och bred erfarenhet även av andra personalrelaterade ämnen såsom till exempel:

 

Läs om våra andra personaltjänster:

Bemanning/uthyrning
Rekrytering